Beursreglement voor de beurs van 3 november 2024

VOORWAARDEN:

 • Vogels in schone kooien met vers water en voer.
 • Lopers zullen niet meer toegestaan worden. Dus ook niet onder de tafels.
 • De beurscommissie zal streng kontroleren op het correct geringd zijn van vogels (met name Europese cultuurvogels). Ook als er vogels aangetroffen worden met beschadigingen aan poten, zullen wij ons het recht voorhouden om betreffende verkoper de toegang tot de beurs te ontzeggen.
 • Maximaal 2 vogels per TT kooi (Grote kooien met meer vogels wordt door de beurscommissie beoordeeld).
 • Er mogen geen zieke of gestreste vogels te koop aangeboden worden..
 • Kwartels zijn niet toegestaan.
 • Zaken of omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, daarin neemt de organisatie, indien nodig, de beslissing. Beroep hiertegen is niet mogelijk.

BEDINGUNGEN:

 • Vögel müssen in sauberen Käfigen mit frischem Wasser und Futter angeboten werden.
 • Transportkäfige sind nicht mehr gestattet.
 • Die Kommission der Börse wird strengstens darauf achten, dass die Vögel ordentlich beringt sind ( hauptsächlich Europäische Waldvögel ). Auch wenn Vögel angetroffen werden mit Fußverletzungen, hat sie das Recht, den Verkäufer den Zugang zu verweigern.
 • Maximum 2 Vögel im einen Ausstellungskäfig.
 • Es dürfen keine kranken oder gestressten Vögel zum Verkauf angeboten werden.
 • Bei sagen, die in diesem Reglement nicht berücksichtigt worden sind, behält sich die Kommission die Entscheidung. Ein Einspruch ist in diesem Fall nicht möglich.
 • Warteln sind verboten.
Clubhuis
Cafe de Hazewind
Voorzitter: Wim Bastiaans

Venlo

 +31617192818

 Info@vogelvenlo.com